Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul magazinului online KIMOR

Operatorii asociați:

Kitchen Pro SRL cu sediul în România, Mun. București, sector 2, str. Poet Neculuță Teodor nr.28, cam.6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7456/2015, având codul unic de înregistrare 34676482, atribut fiscal RO;

Kitchen More SRL (Kimor București – Lakeview) cu sediul în România, Mun. București, sector 2, str. Poet Neculuță Teodor nr.28, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15722/2023, având codul unic de înregistrare 48679993, atribut fiscal RO;

Kimor Timișoara SRL (Kimor Timișoara) cu sediul în România, județul Timiș, Mun. Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu nr.177E, ap. SAD 5-9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timișoara sub nr. J35/1647/2021, având codul unic de înregistrare 44140600, atribut fiscal RO;

Tomis Kitchen SRL (Kimor Constanța) cu sediul în România, judetul Constanța, Mun. Constanța, Str. Alexandru Cel Bun nr.74 E, ap.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/2219/2018, având codul unic de înregistrare 39725179, atribut fiscal RO;

Kimor Suceava SRL (Kimor Suceava) cu sediul în România, județul Suceava, Mun. Suceava, Str. Traian Vuia nr.2 H, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/6/2024, având codul unic de înregistrare 49357783, atribut fiscal RO;

înființate și funcționând în conformitate cu actele normative din Romania, deținătoare a magazinelor KIMOR, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, adoptat de Parlamentul European, în calitate de Operatori asociați prelucrează date cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur si transparent, asigurându-si clienții că pot avea încredere in modul de gestionare al datelor cu caracter personal furnizate Operatorilor.  

Persoanele care ne comunică date cu caracter personal, au posibilitatea să ne transmită în mod gratuit și necondiționat solicitări în vederea exercitării drepturilor legale, respectiv contractuale de care dispun sau, după caz, întrebări referitoare la orice aspecte privind confidențialitatea și prelucrarea acestor informații la adresa de e-mail adrian.magda@gdprservicii.ro. De asemenea, orice cereri privind datele cu caracter personal pot fi expediate și prin servicii poștale sau de curierat rapid cu confirmare de primire la una dintre adresele operatorilor asociați. Toate solicitările vor primi răspuns conform prevederilor legale într-un termen rezonabil care nu va depăși 30 zile de la data primirii. Cu toate acestea, trebuie sa aveți in vedere faptul ca, din motive tehnice, pentru a pune in aplicare unele dintre solicitările sau opțiunile dumneavoastră prin raportare la prevederile legale incidente, este posibil ca in acest sens sa fie necesare câteva zile suplimentare, perioada în care Operatorul va continua să prelucreze datele personale care vă aparțin în baza opțiunilor anterior exprimate.

Obținerea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal pe care ni le trimiteți în mod voluntar, prin raportare la necesitatea acestora în vederea îndeplinirii solicitării dumneavoastră.

În funcție de raporturile online avute cu clienții noștri, prelucrăm atunci când este necesar anumite date cu caracter personal ale acestora prin intermediul website-ului www.Kimor.ro, în conformitate cu una sau mai multe dintre prevederile art. 6 alin. (1) alin. a), b), c) si f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Motivul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie respectarea legislației în vigoare, apărarea intereselor noastre legitime, onorarea unor solicitări ale clienților, confirmarea și efectuarea operațiunilor de comerț precum ar fi vânzarea-cumpărarea unor produse, prestarea serviciilor de proiectare si/sau montaj, livrarea acestora prin societățile de transport partenere, returnarea unui produs anterior achiziționat, efectuarea unei tranzacții bancare aferente achiziționării unui produs, informarea clienților și soluționare unor eventuale sesizări din partea acestora ori comunicarea cu aceștia în condiții legale și   contractuale, abonarea la newsletter sau crearea unui cont de utilizator în cadrul site-ului www.kimor.ro și, în același timp, întocmirea și arhivarea în temeiul legii sau, după caz, a unui contract, a documentației specifice precum ar fi facturi fiscale, facturi și formulare de retur, procese-verbale în legătură cu o tranzacție sau contracte de vânzare-cumpărare atunci când este cazul. Cu acordul prealabil al clientului, datele prelucrate pot fi folosite și în alte scopuri determinate, justificate și legale, dar fără a se limita la utilizarea în scop de marketing și publicitate. În cazul documentelor de gestiune contabilă, datele cu caracter personal astfel obținute sunt prelucrate în temeiul art. 319 alin. V (20) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal și sunt stocate în temeiul art. 25 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, pentru o perioadă de 10 ani, care curge începând cu data încheierii exercițiului financiar pentru anul în cursul căruia aceste înscrisuri au fost întocmite sau, în cazul în care nu se impune  întocmirea documentelor de gestiune contabilă, acestea vor fi stocate pentru o perioadă rezonabilă de timp și necesară prelucrării lor, inclusiv prin raportare la prevederile legale în vigoare, urmând a fi șterse într-un mod eficient, sigur și definitiv în momentul în care stocarea acestora nu mai este necesară prin raportare la scopul și temeiul furnizării. Datele cu caracter personal pot fi utilizate chiar și în raporturile precomerciale, care nu au ca obiect un produs. Cu titlu exemplificativ, în condițiile în care optați pentru crearea unui cont de utilizator, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe toată durata de existență a contului astfel înființat, urmând a fi șterse într-un mod eficient, sigur și definitiv în momentul în care procedați la ștergerea contului respectiv, în condițiile în care stocarea acestora nu mai este necesară prin raportare la scopul și temeiul furnizării. Odată cu ștergerea contului, puteți să creați în orice moment un nou cont de utilizator în aceleași condiții. Utilizatorii sunt răspunzători pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la propriul cont de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola, fiind responsabili pentru operațiunile desfășurate pe website-ul www.Kimor.ro. În cazul în care există indicii că, din diferite motive imputabile sau neimputabile utilizatorului în cauză, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, acesta va notifica imediat Operatorul pentru a bloca accesul la cont, urmând a fi generat cu celeritate un nou set de date pentru accesarea contului de către deținătorul acestuia.

Datele personale ale minorilor sunt prelucrate cu atenție prin procesarea unor măsuri de siguranță specifice. Astfel, societatea noastră nu solicită și nu colectează datele personale ale minorilor cu vârstă sub 16 ani decât cu acordul reprezentantului legal al minorului. Sub acest aspect, Operatorul a introdus în cadrul site-ului mențiuni sau, după caz, câmpuri specifice în care Clientul se obligă să declare în mod real dacă are împlinită vârsta de 16 ani. KIMOR nu va fi în niciun fel răspunzător pentru declarațiile făcute in mod nereal de către Clienții săi dacă nu a avut cunoștință de situația reală.

În momentul în care solicităm datele cu caracter personal ale Clienților noștri, vă informăm într-o manieră clară și explicită asupra datelor necesare, precum și asupra consecințelor nefurnizării acestora, învederând totodată scopul și temeiul prelucrării acestora. Atunci când nu este posibil altfel, în cazul nefurnizării datelor personale necesare, Kimor se află în imposibilitatea de a înregistra si, respectiv, de a onora solicitările Clienților săi. Mai mult decât atât, în măsura în care un utilizator al site-ului formulează solicitări legitime care au ca obiect ștergerea și/ sau restituirea unor informații sau documente, după caz, precum și limitarea utilizării anumitor date cu caracter personal, aceste situații pot afecta calitatea serviciilor prestate de către Operator, pot îngreuna exercitarea obiectului contractului sau pot cauza prejudicii utilizatorilor în cauză, ca urmare a neexercitării de către Operator a unor demersuri potrivit metodologiei de funcționare a site-ului. În aceste condiții, utilizatorii respectivi își asumă în integralitate consecințele unor astfel de decizii materializate prin solicitări adresate Operatorului sau prin limitarea ori neacordarea consimțământului procesării datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pe care vi le putem solicita în funcție de caz, sunt următoarele:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de domiciliu completă;
 • Adresa poștală;
 • Adresa de corespondență electronică;
 • Numărul de telefon;
 • Date necesare unei tranzacții precum ar fi contul bancar sau numele titularului acestui cont, precum și instituția bancară la care este deschis contul respectiv;
 • Alte date cu caracter personal (numai și numai dacă este necesar și justificat sub aspectul legii).

În scopurile anterior declarate, vom prelucra cu atenție și în mod individual datele cu caracter personal care vă aparțin, existând posibilitatea ca sub aspectul necesității, în funcție de caz și prin raportare la natura comenzii dumneavoastră, să transmitem în tot sau în parte aceste date către societățile de transport partenere în cazul livrării unor produse la adresa pe care ne-o indicați sau către instituțiile bancare/de plata competente în cazul achitării unor produse prin virament bancar. În același mod, sub aspectul funcționarii magazinului online într-un mod corespunzător, optim și util, unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise societăților partenere de IT sau către alte persoane implicate în dezvoltarea, funcționarea și mentenanța magazinului online. Totodată, ca urmare a efectuării unei comenzi în cadrul magazinului online respectiv, în scopul eliberării facturii fiscale aferente, datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura necesității, sunt transmise și prelucrate prin programul licențiat de gestiune financiar-contabilă. 

Kimor poate prelucra datele personale ale Clienților săi și datorită unei obligații legale, contractuale sau a unui interes public. Vă asigurăm că societatea noastră respecta contractele în care este parte și legile aplicabile care în anumite cazuri pot impune prelucrarea datelor aparținând Clienților săi. Cu titlu     exemplificativ, poate fi sesizată săvârșirea unei infracțiuni sau poate exista o altă  obligație de raportare iar acest aspect să impună transmiterea datelor personale ale Clientului către autoritățile competente. În orice caz, vom transmite autorității sau instituției competente datele unui client numai și numai după ce ne asigurăm că aceasta entitate îndeplinește toate condițiile necesare și legale pentru obținerea informațiilor respective.

Drepturile clientului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

Clienții noștri dispun de toate drepturile legale specifice în materia prelucrării datelor cu caracter personal, iar Kimor va asigura un mediu care facilitează exercitarea acestor drepturi într-un mod transparent, corect și ușor accesibil în orice moment.

Vă garantăm faptul că în orice moment puteți să dispuneți inclusiv de drepturile legale prevăzute mai jos:

 • Obținerea de informări cu privire la datele cu caracter personal care vă aparțin și au fost furnizate societății noastre;
 • Accesarea datelor cu caracter personal și solicitarea modificării acestora;
 • Restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau opoziția asupra prelucrării acestora;
 • Solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal;
 • Solicitarea de a primiri datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita trimiterea acestora către o alta societate;
 • Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Solicitarea de a fi despăgubit în cazurile prevăzute de lege;
 • Posibilitatea de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Măsuri de siguranță adecvate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal

Kimor a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta siguranța datelor cu caracter personal care îi sunt furnizate de Clienții săi. Aceste măsuri de protecție nu acoperă acele date personale pe care alegeți să le comunicați în spații publice neconfidențiale online sau offline. Societatea noastră va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde cererilor, solicitărilor și întrebărilor pe care ni le adresați în termenul de stocare al informațiilor furnizate.

Stocăm datele cu caracter personal care vă aparțin într-o platformă securizată cu privire la care deținem toate drepturile de licență, aceasta fiind arhivata într-un server de backup criptat și securizat, destinat acestui scop. Utilizăm servere dedicate, tehnologii consacrate, întotdeauna actualizate la zi și trafic de date securizat. Ne asigurăm clienții că nu există vădite riscuri de furt, ștergere, modificare, contrafacere, alterare sau distrugere accidentala a datelor personale care ne sunt furnizate.

În cazul în care vor fi depistate vulnerabilități asupra datelor personale pe care ni le furnizați, ne angajăm să dispunem măsuri adecvate în vederea eliminării riscurilor de aceasta natura. Prin raportare la prevederile legale, într-un termen de 24 ore de la depistarea unui eventual risc vădit, vom anunța acest incident Clientului și/sau, după caz, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dispunând totodată măsurile necesare și posibile în vederea combaterii sau, după caz, diminuării efectelor unui eventual risc.  

Atunci când datele cu caracter personal care vă aparțin nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legala sau contractuală de păstrare a acestora în continuare, vom proceda la ștergerea acestora într-un mod eficient, sigur și definitiv.

Confidențialitatea altor informații care vă privesc

Clienții noștri sunt pe primul loc, iar din acest motiv, KIMOR, în limitele prevederilor legale, păstrează confidențialitatea informațiilor care vă privesc și pe care ni le furnizați la cererea noastră sau în temeiul unei obligații legale ori contractuale care ne privește. În scopul menținerii confidențialității și securizării acestor informații, dispunem periodic masuri tehnice și organizatorice adecvate, iar personalul societății noastre este periodic instruit în acest scop.

Plasând solicitări prin intermediul site-ului www.Kimor.ro, sunteți de acord că prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie efectuată de către societatea noastră în acord cu prezenta politică de confidențialitate, precum și în conformitate cu actele normative incidente, inclusiv cum este dar fără a se limita la Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, adoptat de Parlamentul European, pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.

Newsletter

Pentru a îmbunătăți interacțiunea clienților noștri cu magazinul online KIMOR, precum și în scop de marketing, în baza consimțământului și alegerii dumneavoastră, aveți posibilitatea să vă înscrieți la newsletter-ul organizat de companiile noastre, utilizând în acest sens o adresa de e-mail care vă aparține. Newsletter-ul este un e-mail pe care KIMOR îl poate trimite unei liste de abonați, pentru a le comunica informații comerciale considerate utile pentru abonați. Astfel de informații pot face referire cu titlu exemplificativ la produse noi, reduceri, evenimente sau concursuri organizate de compania noastră.

 

Kimor se implică cu promptitudine în respectarea drepturilor Clienților săi și în respectarea prevederilor  legale care ne guvernează activitatea.

Ai întrebări legate de produsele kimor sau de modul nostru de lucru?
Completează formularul de mai jos și un consultant kimor te va contacta telefonic:
Mesajul a fost trimis. Vei fi contactat de echipa Kimor în cel mai scurt timp.
Ai întrebări?
Te sunăm noi!